دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه (RSUH) 

یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در شهر بزرگ مسکو قرار دارد. دانشگاه RSUH در سال 1991 تاسیس شده و به عنوان یکی از برترین موسسات آموزشی برای دانشجویانی که در رشته های هنرهای آزاد در روسیه تحصیل می­کنند با تاکید بر برتری آکادمیک، هیات علمی قوی و موقعیت مرکزی در مسکو شناخته شده است. دانشگاه RSUH با ارائه انتخاب گسترده­ای بیش از 90 بخش، برنامه های گوناگونی را در زمینه هایی نظیر تاریخ ، فلسفه، فرهنگ ، زبان شناسی، روزنامه نگاری، علوم سیاسی و روابط بین الملل ارائه می­دهد.

دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه (RSUH) به خاطر تاکید قوی خود بر مطالعات بین رشته ای، همکاری های بین رشته ای را ترویج می­دهد که به دانشجویان کمک می­کند تا درک گسترده تری از مسائل اجتماعی پیچیده پیدا کنند. دانشگاه RSUH به جامعه دانشجویی پویا و با شور و هیجانی مجهز است که با همکاری انجمن ها و باشگاه های مختلف، فعالیت های بی­شماری را در زمینه های فرازمینی برگزار می­کنند.

دانشگاه RSUH دوره ها و برنامه هایی را ارائه می­دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می­شود. دانشگاه RSUH همچنین چندین امکانات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، امکانات ورزشی و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می­دهد.

محل دانشگاه RSUH در فاصله سه کیلومتری از میدان سرخ مشهور در قلب مسکو واقع شده است و این باعث می­شود که این دانشگاه یک گزینه مناسب برای دانشجویان بین المللی باشد که می­خواهد در روسیه تحصیل کنند. همچنین دانشگاه RSUH باارائه خوابگاه، فرصتی برای زندگی در نزدیکی دانشگاه و با هزینه کمتر را برای دانشجویان فراهم کره است.