دانشگاه پیراگوف

یکی از دانشگاه های مهم در کشور روسیه دانشگاهی است به نام دانشگاه پیراگوف که در شهر مسکو روسیه قرار دارد.

دانشگاه سماشکو

دانشگاه دولتی پزشکی و دندانپزشکی یوداکیموف مسکو بعنوان یکی از رهبران آموزش عالی پزشکی شناخته شده‌است.

دانشگاه پاولوف روسیه

دانشگاه پاولوف روسیه در سال 1897 در سنت پترزبورگ به عنوان اولین دانشگاه پزشکی روسی برای زنان تاسیس شد.

دانشگاه سچینوا

دانشگاه پزشکی سچینوا (MSMU) یکی از قدیمی ترین دانشگاه‌های روسیه و اولین دانشگاه پزشکی محسوب می‌شود.

دانشگاه فدرال کازان

دانشگاه فدرال مرکز دانشگاهی بین المللی و شناخته شده‌ای است که در بین مراکز عالی روسیه رتبه ۱۵ را از‌‌ آن خود کرده است.

دانشگاه رودن

دانشگاه رودن روسیه (RUDN University) که با نام دانشگاه دوستی ملل روسیه نیز شناخته می‌شود در 5 فوریه 1960 تاسیس شد.

دانشگاه لومونوسف مسکو

دانشگاه دولتی لمونوسف مسکو با نام اختصاری МГУ یکی از مهم‌ترین دانشگاه‌های کشور روسیه است که در شهر مسکو قرار دارد.

دانشگاه نووسیبریک

دانشگاه دولتی نووسیبیرسک در آکادم‌گورودوک قرار دارد. یکی از موسسات برجسته روسیه در زمینه تحصیلات عالی است.